• #GoHomeGota #SaveSriLanka #GiveUsStolenMoney
  #GoHomeGota #SaveSriLanka #GiveUsStolenMoney
  0 Comments 0 Shares
 • තත්පර 30 අරන් කියවපන්🔥

  අපට දැන් මතුපිටින් පෙනෙන්නේ රාජපක්ෂලා ගේ දේශපාලන ව්‍යාපෘතිය බිමට සමතලා වෙලා ඉවරයි කියලයි.

  ඒත් මේ වෙලාවේ 'රාජප ක්ෂ ව්‍යාපෘතිය' ස්වරූප දෙකකින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා.

  එකක් තමයි ගෝඨාභය ගෙදර යැව්වට පස්සේ ගේන්න කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා අහන එක. ඒක ඔවුන් පහුගිය කාලය තිස්සේම කියපු බොළඳ, මෝඩ සහ තක්කඩි අරමුණ එළිපිට ම පෙනෙන කතාවක්.

  ඒ වගේ ම ඒකෙ අනෙක් ස්වරූපය තමයි මේ වෙලාවේ "කිසිම දේශපාලනඥයෙක් එපා - කිසිම දෙයක් එපා - භාරකාර ආණ්ඩුත් එපා - පාර්ලිමේන්තුවත් එපා - ව්‍යවස්ථාවත් එපා - අලුත් ම එකක් ඕනෙ" කියන එක.

  ඔබට මතක නම් යාපනේ දී මිනිසුන්ගෙන් සෙරෙප්පු පාර කාපු රාජපක්ෂලා ගේ කුක්කෙකු වන අරුන් සිද්ධාර්ථන් නම් පුද්ගලයා ගුටි කමින් කිය කිය ගියේ මේ කතාවමයි.

  බැලූ බැල්මට පෙනෙන්නේ මෙය සිස්ටම් විරෝධී, රැඩිකල් කතාවක් වගේ. ඒත් මේක ඇතුළෙත් තියෙන්නේ රාජපක්ෂ ව්‍යාපෘතියේ තියෙන සුපුරුදු තක්කඩිකමමයි.

  එතකොට ඔවුන්ට රාජපක්ෂලා ගෙදර ගියාට පස්සේ පැමිණෙන හැම විසඳුම් යෝජනාවලියකට ම, ප්‍රතිසංස්කරණයකට ම විරුද්ධ වෙන්න ඉඩක් හැදෙනවා.

  ඔවුන්ට අවශ්‍ය මෙතැනින් එහාට රට පවත්වාගෙන යා නොහැකි අරාජික ස්වරූපයක් රටේ ඇතිකරන්නයි. එතකොට මිනිසුන්ට රාජපක්ෂලා ගෙදර යැවීමෙන් කරගත්තේ මෝඩකමක් කියලා හිතෙන්න පටන් ගන්නවා. තව අවුරුදු කිහිපයකින් නැවත වතාවක් රාජපක්ෂ කෙනෙකු පත්කරගෙන මේ පවුල්වාදය, ගෝත්‍රවාදය, පසුගාමිත්වය සහ පාදඩකම තවත් වටයකින් අරගෙන එන්න පුළුවන් වෙනවා.

  මේ වෙනුවෙන්ම හැදුණු, ප්‍රොෆයිල්/ කවර් පින්තූරවල කළු කොඩි දමාගෙන සිටින, go home Rajapaksas යැයි ලියාගෙන සිටින අලුත් ෆේස්බුක් ගිණුම් රැසක් සමාජ මාධ්‍ය අවකාශයේ තියෙනවා. ඒ අලුත් ගිණුම් බොහෝ විට කියන්නේ මෙවැනි කතා ම බව ඔබට තරමක් විමසිල්ලෙන් බැලුවොත් පෙනෙන්න පටන් ගනියි.

  මේක හරියට සාමකාමී විරෝධතාවක් මැදට විරෝධතාකරුවන් ගේ වේශයෙන් ආණ්ඩුවේ හෙංචයියන් දම්මලා බස් ගිනි තියෙනවා, ගෙවල්වලට ගල් ගහනවා වගේ ම වැඩක්.

  ලංකාවේ මිනිසුන්ට තවමත් ඩිජිටල් අවකාශයේ කෙරෙන පාදඩ ව්‍යාපෘති තේරුම් ගන්නට ලොකු ශක්තියක් නැහැ. ඔවුන් එය තේරුම් ගන්නට තවත් කාලයක් ගතවෙනවා.
  Copied from Telegram Group Chat #Gohomegota-Colombo
  තත්පර 30 අරන් කියවපන්🔥 අපට දැන් මතුපිටින් පෙනෙන්නේ රාජපක්ෂලා ගේ දේශපාලන ව්‍යාපෘතිය බිමට සමතලා වෙලා ඉවරයි කියලයි. ඒත් මේ වෙලාවේ 'රාජප ක්ෂ ව්‍යාපෘතිය' ස්වරූප දෙකකින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එකක් තමයි ගෝඨාභය ගෙදර යැව්වට පස්සේ ගේන්න කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා අහන එක. ඒක ඔවුන් පහුගිය කාලය තිස්සේම කියපු බොළඳ, මෝඩ සහ තක්කඩි අරමුණ එළිපිට ම පෙනෙන කතාවක්. ඒ වගේ ම ඒකෙ අනෙක් ස්වරූපය තමයි මේ වෙලාවේ "කිසිම දේශපාලනඥයෙක් එපා - කිසිම දෙයක් එපා - භාරකාර ආණ්ඩුත් එපා - පාර්ලිමේන්තුවත් එපා - ව්‍යවස්ථාවත් එපා - අලුත් ම එකක් ඕනෙ" කියන එක. ඔබට මතක නම් යාපනේ දී මිනිසුන්ගෙන් සෙරෙප්පු පාර කාපු රාජපක්ෂලා ගේ කුක්කෙකු වන අරුන් සිද්ධාර්ථන් නම් පුද්ගලයා ගුටි කමින් කිය කිය ගියේ මේ කතාවමයි. බැලූ බැල්මට පෙනෙන්නේ මෙය සිස්ටම් විරෝධී, රැඩිකල් කතාවක් වගේ. ඒත් මේක ඇතුළෙත් තියෙන්නේ රාජපක්ෂ ව්‍යාපෘතියේ තියෙන සුපුරුදු තක්කඩිකමමයි. එතකොට ඔවුන්ට රාජපක්ෂලා ගෙදර ගියාට පස්සේ පැමිණෙන හැම විසඳුම් යෝජනාවලියකට ම, ප්‍රතිසංස්කරණයකට ම විරුද්ධ වෙන්න ඉඩක් හැදෙනවා. ඔවුන්ට අවශ්‍ය මෙතැනින් එහාට රට පවත්වාගෙන යා නොහැකි අරාජික ස්වරූපයක් රටේ ඇතිකරන්නයි. එතකොට මිනිසුන්ට රාජපක්ෂලා ගෙදර යැවීමෙන් කරගත්තේ මෝඩකමක් කියලා හිතෙන්න පටන් ගන්නවා. තව අවුරුදු කිහිපයකින් නැවත වතාවක් රාජපක්ෂ කෙනෙකු පත්කරගෙන මේ පවුල්වාදය, ගෝත්‍රවාදය, පසුගාමිත්වය සහ පාදඩකම තවත් වටයකින් අරගෙන එන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ වෙනුවෙන්ම හැදුණු, ප්‍රොෆයිල්/ කවර් පින්තූරවල කළු කොඩි දමාගෙන සිටින, go home Rajapaksas යැයි ලියාගෙන සිටින අලුත් ෆේස්බුක් ගිණුම් රැසක් සමාජ මාධ්‍ය අවකාශයේ තියෙනවා. ඒ අලුත් ගිණුම් බොහෝ විට කියන්නේ මෙවැනි කතා ම බව ඔබට තරමක් විමසිල්ලෙන් බැලුවොත් පෙනෙන්න පටන් ගනියි. මේක හරියට සාමකාමී විරෝධතාවක් මැදට විරෝධතාකරුවන් ගේ වේශයෙන් ආණ්ඩුවේ හෙංචයියන් දම්මලා බස් ගිනි තියෙනවා, ගෙවල්වලට ගල් ගහනවා වගේ ම වැඩක්. ලංකාවේ මිනිසුන්ට තවමත් ඩිජිටල් අවකාශයේ කෙරෙන පාදඩ ව්‍යාපෘති තේරුම් ගන්නට ලොකු ශක්තියක් නැහැ. ඔවුන් එය තේරුම් ගන්නට තවත් කාලයක් ගතවෙනවා. Copied from Telegram Group Chat #Gohomegota-Colombo
  0 Comments 0 Shares
 • ජනතාවගේ බලාපොරොත්තුව..!
  #GoHomeGota2022 #SaveSriLanka #GiveUsStolenMoney
  ජනතාවගේ බලාපොරොත්තුව..! #GoHomeGota2022 #SaveSriLanka #GiveUsStolenMoney
  14 0 Comments 0 Shares
 • #GoHomeGota Protest in Italy
  #GoHomeGota Protest in Italy
  0 Comments 0 Shares
 • #GoHomeGota Protest in Manchester, UK
  #GoHomeGota Protest in Manchester, UK
  0 Comments 0 Shares
 • #GoHomeGota Protest in Los Angeles, USA
  #GoHomeGota Protest in Los Angeles, USA
  0 Comments 0 Shares
 • #GoHomeGota Protest in Sydney, Australia
  #GoHomeGota Protest in Sydney, Australia
  0 Comments 0 Shares
 • #GoHomeGota Protest in Brisbane, Australia
  #GoHomeGota Protest in Brisbane, Australia
  0 Comments 0 Shares
 • #GoHomeGota Protest Toronto, Canada
  #GoHomeGota Protest Toronto, Canada
  0 Comments 0 Shares
 • #GoHomeGota Protest in Tokyo, Japan
  #GoHomeGota Protest in Tokyo, Japan
  0 Comments 0 Shares
More Results